Overname SODB

Het is een periode stil geweest rondom de Stichting Opleidingen Droge Bulk, SODB. Daarom breng ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Het huidige bestuur van de Stichting Opleidingen Droge Bulk (SODB) heeft in mei 2019 besloten om de stichting te ontbinden, nadat een partij bereid was gevonden de activiteiten van SODB over te nemen en voort te zetten. Inmiddels is er een nieuwe stichting in oprichting; Service Opleidingen Droge Bulk (SODB). Dhr Jan de Jong wordt directeur-bestuurder van deze stichting. Hij is tevens bestuurder van GO-college MBO Techniek in Oude-Tonge. Met de positionering van de nieuwe stichting, dicht tegen het opleidingsveld, kan gebruik worden gemaakt van professionele onderwijs deskundigheid.

Met deze voor SODB belangrijke ontwikkelingen, vertrouwen wij erop in de toekomst weer volop bedrijven in de Droge Bulk-sector van dienst te kunnen zijn.

De website zal binnenkort worden geactualiseerd en aangepast op de nieuwe situatie.

Workshops voeding

Voeding is van grote invloed op de gezondheid. We weten dat gezond eten het risico verlaagt op het krijgen van onder andere overgewicht, maag- en darmproblemen en chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en zelfs een aantal vormen van kanker. Een gezonde voeding draagt bij aan het op peil houden en verbeteren van de gezondheid.

Meer >

Training ‘Het goede gesprek’

….over het nut en de effectieve uitvoering van functioneringsgesprekken. Een training vol inspiratie, waarbij kennis en kunde wordt aangereikt. Dit in een setting van openheid en vertrouwen. De wisselende werkvormen en interactie tussen trainers en deelnemers zorgen voor een boeiende dag.

Meer informatie >