Soms ervaart iemand onmacht om richting te geven aan zijn of haar leven, om doelen te stellen, om over emoties heen te stappen of om relaties op een zinvolle manier te onderhouden. Dit heeft invloed op alle vlakken, ook tijdens uitoefening van je beroep. Gedurende anderhalve dag wordt inzicht verschaft in de eigenschappen die leiden tot effectief persoonlijk leiderschap. Het resultaat: een betere sturing van je leven, meer invloed op en tevredenheid over de dingen die gebeuren.