Met SODB hebben de belanghebbende bedrijven zoals EMO, EECV, EBS, Igma en OVET een unieke gelegenheid tot samenwerken als het gaat om het opleiden van personeel van bedrijven binnen de droge bulk sector. Door de gezamenlijke kennis, kunde, materieel en faciliteiten te verbinden maakt SODB het mogelijk om de opleidingen vanuit de sector zelf aan te bieden. Het bestuur van SODB is samengesteld uit de medewerkers van de deelnemende bedrijven. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt SODB ondersteund door het secretariaat.

Werkwijze
Service Opleidingen Droge Bulk werkt voor en met professionals op het gebied van droge bulk overslag. Inmiddels omvat het aanbod zo’n 10 titels, die door SODB worden ontwikkeld, beheerd en geactualiseerd. Daarnaast verzorgt SODB externe opleidingen, die door externe bedrijven zijn ontwikkeld. SODB biedt deze opleidingen tegen scherpe tarieven aan.

Kosten en baten
SODB heeft geen winstoogmerk. In de opleidingsprijzen zijn alle kosten opgenomen, te weten: ontwikkeling, freelance docenten, organisatie, logistiek en didactische middelen. De docenten van SODB zijn in de praktijk werkzame professionals, deskundig op hun vakgebied.