SODB stelt zich ten doel om dienstbaar te zijn op het gebied van
opleidingen ten behoeve van alle bedrijven in de droge bulk sector
en richt zich daarbij op huidige en toekomstige medewerkers.

Met de opleiding ‘van gesprek tot verslag’ heb ik veel geleerd. Er is niets mis als je zegt ‘ik kan het niet’.
Naast het schrijven van verslagen heb ik ook de bekende d’jtes en t’jes onder de knie gekregen.
Ik ben erg blij met wat ik heb geleerd en het certificaat dat ik ermee heb behaald!

Service Opleidingen Droge Bulk werkt voor en door professionals op gebied van droge bulk overslag.
De opleidingen en cursussen zijn met en door de aangesloten bedrijven opgezet.

Overname

Het is een periode stil geweest rondom de Stichting Opleidingen Droge Bulk, SODB. Daarom breng ik u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Het huidige bestuur van de Stichting Opleidingen Droge Bulk (SODB) heeft in mei 2019 besloten om de stichting te ontbinden, nadat een partij bereid was gevonden de activiteiten van SODB over te nemen en voort te zetten.

Inmiddels is er een nieuwe stichting in oprichting; Service Opleidingen Droge Bulk (SODB).

Dhr Jan de Jong wordt directeur-bestuurder van deze stichting. Hij is tevens bestuurder van GO-college MBO Techniek in Oude-Tonge. Met de positionering van de nieuwe stichting, dicht tegen het opleidingsveld, kan gebruik worden gemaakt van professionele onderwijs deskundigheid.

Met deze voor SODB belangrijke ontwikkelingen, vertrouwen wij erop in de toekomst weer volop bedrijven in de Droge Bulk-sector van dienst te kunnen zijn. De website zal binnenkort worden geactualiseerd en aangepast op de nieuwe situatie.

Welkom

Service Opleidingen Droge Bulk verzorgt de uitvoering van opleidingen en lesmateriaal voor de droge bulk sector. Er worden verschillende opleidingen aangeboden die worden afgesloten met een praktijk- en/of theorie-examen.

Via deze site kan je je aanmelden, vervolgens zorgt de afdeling HR bij jouw bedrijf voor de rest.


Meer >

Wie zijn wij

Service Opleidingen Droge Bulk is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de deelnemende bulkbedrijven. Met het oog op de toekomst hebben bedrijven in de bulksector een gedeelde zorg in de operationele opleidingssfeer.

Door onder meer vergrijzing ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers.


Meer >

Doel

De opleidingen van SODB zijn beschikbaar voor alle bedrijven in de droge bulk sector en zijn gericht op huidige en toekomstige medewerkers.

Doelen van SODB zijn:
• het ontwikkelen, uitvoeren en bevorderen van opleidingen;
• kwaliteitsborging;
• onderzoeken van ontwikkelingen;
• het inzamelen van gelden en subsidies t.b.v. stichtingsdoelen.

Webdevelopment: Oil4.nl