….over het nut en de effectieve uitvoering van functioneringsgesprekken

Het doel van deze training is om medewerkers:

 • Inzicht te geven in het belang van functioneringsgesprekken
 • Kennis te verstrekken omtrent misvattingen en verschillen tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek
 • Kennis te verstrekken omtrent de bedrijfseigen procedures en formats
 • Te helpen een goede voorbereiding en aanpak te ontwikkelen
 • Vaardigheden te laten ontwikkelen om een goed gesprek te kunnen voeren

Inhoud van de training
Deel 1
Allereerst is er een kennismaking met de deelnemers waarbij goed gekeken wordt naar de persoonlijke kennis van / ervaring met functioneringsgesprekken, persoonlijke intenties en specifieke persoonlijke leerdoelen.

Deel 2
Vervolgens zal worden stilgestaan bij de doelstellingen en het nut van functioneringsgesprekken in het algemeen en de misvattingen rondom functioneringsgesprekken. Ook staan we stil bij de verschillen tussen beoordelen en het voeren van functioneringsgesprekken.

We maken kennis met de bedrijfseigen visie op functioneringsgesprekken en de eventueel geldende procedures en formats.

Deel 3
Om tot een effectief gesprek te komen moeten er een viertal noodzakelijke stappen worden doorlopen; we bespreken deze met elkaar.

 • Voorbereiding
 • Uitvoering
 • Verslag
 • Follow Up

Deel 4
We gaan in op de essentiële regie rol van de leidinggevende en bespreken de volgende thema’s:

 • Wijzen van vragen stellen
 • Feedback geven/ontvangen
 • Verbale en non- verbale communicatie
 • Johari-venster
 • Essenties van persoonlijk leiderschap:
  • Ontstaan van goede relaties
  • Begrijpen en begrepen worden
  • Intenties van luisteren
  • Ego
  • Cirkel van invloed

Deel 5
Het geleerde rollenspellen zullen we verschillende situaties oefenen in de relatie leidinggevende – medewerker. In het rollenspel komen we zeer dicht bij de werkelijkheid, immers, vertoond gedrag liegt nooit.

De stijl en manier waarop leidinggevende en medewerker het gesprek voeren zullen, met respect voor elk individu, doeltreffend gereflecteerd worden.

De trainers

Jaap Dekkers
Als zelfstandig coach en trainer in vele organisaties werkzaam op het gebied van communicatie, zelfontwikkeling en teamontwikkeling.

Kenmerkend: hartverbinding, openheid, inspirerend

Paul Eyck
Meerjarige ervaring als HR adviseur met focus op organisatie–ontwikkeling. Ruime trainingservaring t.a.v. leiderschap, functioneringsgesprekken, verzuimgesprekken, en personeelsbegeleiding.

Kenmerkend: authentiek, integriteit, durven te communiceren

Wat kunt u verwachten?
Een training vol inspiratie, waarbij kennis en kunde wordt aangereikt. Dit in een setting van openheid en vertrouwen. De wisselende werkvormen en interactie tussen trainers en deelnemers zorgen voor een boeiende dag.

De training biedt een stevige houvast voor leidinggevenden om met overgave verdere communicatieve bekwaamheid en effectiviteit te ontwikkelen. Dit ten gunste van de organisatie en haar medewerkers.

Duur van de training
Eén dag bestaande uit 2 1⁄2 dagdelen: ochtend, middag en deel van de avond. Tijden: van 8.30 – 19.30u (in overleg andere tijden mogelijk)

Locatie
In overleg te bepalen

Aantal deelnemers
Maximaal 8 deelnemers per groep

Kosten
€ 2.500,- per trainingsdag

Aanmelden

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.